Kategoria | Analiza rynku

Światowy rynek drukarek wciąż przeżywa stagnacje

Opublikowany 21 maja 2013 przez Atramentówka

Według danychIDC, w okresie od stycznia do marzec 2013 roku, na świecie zostało sprzedano ok. 25,8 mln drukarek (tak zwanych HCP – hardcopy peripheral). W porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku, sprzedaż ilościowa spadła o 9,7%. Natomiast, w pieniężnym ekwiwalencie spadek wyniósł 5,7%, gdyż obrót drukarkami przyniósł w pierwszym ćwierćroczu 2013 14,3 bil USD. Negatywne wyniki sprzedaży na tym rynku demonstruje trzeci kwartał z rzędu.

rynek-drukarek-stagnacjaEksperci zwracają uwagę na to, że najlepsze wyniki ma wciąż segment kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych (laserowych), który w porównaniu do zeszłego roku wzrósł o 3,2%. Nieduży wzrost ma także segment monochromatycznych drukarek laserowych – 0,9%

Największym segmentem na tym ryku wciąż pozostają drukarki atramentowe. Ich udziały na ryku drukarek w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły 50%. W sumie w tym okresie na rynek dostarczono około 15 mln drukarek atramentowych z czego 13 mln drukarek było przeznaczono do druku kolorowego. Drugie miejsce wśród najbardziej popularnych urządzeń zajmują monochromatyczne drukarki laserowe – 7,7 mln sztuk na 5,5 bil USD. Udziały tych urządzeń na rynku HCP wynoszą 30%, lecz ich pieniężne udziały w sprzedaży wynoszą 39%.   Badania IDC pokazują siłę tego segmentu. De facto, rynek został podzielony pomiędzy pięciu producentów. Prym w tej branży wiedzie nadal HP, chociaż sprzedaż tej firmy spadła o 13,4% do 10 mln drukarek. Udziały tego producenta w rynku wynoszą 38,7%. Drugie miejsce zajmuje Canon. Japończycy zademonstrowali w tym kwartale najlepszą dynamikę wzrostu (+13,7%), osiągając sprzedaż 5,3 mln sztuk. Dało im to 20,4% udziałów w rynku. Epson z wynikiem 3,9 mln sprzedanych drukarek osiągnął jedynie 13,2% rynku. Dla tej firmy był to poważny spadek (-26,8%), co umiejscowiło Epson na trzecim miejscu. Czwarte miejsce z wynikiem 7,8% zajmuje Brother, zaś piątkę zamyka Samsung, który sprzedał jedynie 1,7 mln drukarek i uzyskał 6,6% udziałów.

Źródło: IDC

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Advertise Here
blog toplista Advertise Here